Pagal teisės aktus privalomi viešinti projektai papildomai publikuojami įmonės interneto tinklalapyje.