El. paštas: dujusfera@dujusfera.lt

Telefonas: +370 37 759028

Projektavimas

Įmonės vykdomi projektai apima didžiąją daugumą Lietuvos respublikos savivaldybių teritorijų.

Vykdomos šios projektavimo veiklos rūšys:

Specialusis teritorijų planavimas

 •  Inžinerinės infrastruktūros specialieji planai
 • Susisiekimo sistemos specialieji planai
 • Gyvenamųjų teritorijų specialieji planai
 • Gamtinio karkaso specialieji planai
 • Saugomų teritorijų specialieji planai
 • Kiti

Detalusis teritorijų planavimas

 •  Miestų, miestelių ir kaimų kvartalų ir jų dalių detalieji planai
 • Urbanistinės koncepcijos

Statinių projektavimas

Imonė projektuoja visų kategorijų statinius – ypatingus, neypatingus, nesudėtingus.

Statinių paskirtys: gyvenamieji, negyvenamieji, visuomeniniai, pramonės, sandėliavimo, specialiosios paskirties ir kiti pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, inžineriniai bei kiti statiniai.

Statinių projektai:

 • Statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techniniai ir darbo projektai
 • Statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techniniai darbo projektai
 • Supaprastinti projektai
 • Kiti

Žemėtvarkos projektų rengimas

 • Sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai.
 • Žemės reformos projektai.
 • Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai
 • Kiti žemėtvarkos projektai

Galimybių studijos

 • Galimybių studijos įvairios paskirties statinių statybos išdėstymo suplanavimui
 • Sąnaudų-naudos analizės
 • Investiciniai planai

Inžineriniai tyrinėjimai

 • Topografinės nuotraukos
 • Statinių tyrimais

Geodeziniai, kadastriniai matavimai

 • Sklypų kadastriniai matavimai
 • Statinių kadastriniai matavimai
 • Inžinerinių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos

Planuojamos ūkinės veiklos vertinimas.

 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, esant poreikiui, atliekamos specialiųjų planų, detaliųjų planų, techninių projektų sprendiniuose numatomai ūkinei veiklai.
 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros atliekamos kaip poveikio aplinkai vertinimo sudėtinė dalis arba atskirai.
 • Atliekami triukšmo, oro taršos, dirvožemio taršos ir kiti tyrimai.

Projektų vadyba 

 • Projektavimo ir statybos darbų organizavimas, koordinavimas ir valdymas
 • Projektų vykdymo priežiūra